Dostupný a efektívny software
na diagnostiku
a analýzu
kompletného pohybového aparátu.
Vyskúšajte zadarmo
Plná verzia programu na 21 dní zadarmo

Diagnostický software Body Analyzer
je univerzálny a zároveň jednoduchý.

Body Analyzer je moderný diagnostický software. Analyzuje nielen časti pohybového aparátu, ale diagnostikuje celú os tela v rôznych polohách a rovinách, v statike aj dynamike. Je to jednoduchá možnosť sledovania a porovnávania výsledkov. Na základe diagnostiky a doplnením niektorých funkčných testov dokážeme zhodnotiť pohybový aparát a pripraviť individuálne fyzioterapeutické cvičenie. Diagnostiku môžeme využiť aj v športe pri analyzovaní jednotlivých polôh a pohybov napr. beh, skok, hod oštepom, atď.

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU
A POSTURÁLNEHO SYSTÉMU

Chrbtica a posturálny systém


Jedným z nosných programov fyzioterapie je nastavenie správneho posturálneho mechanizmu človeka. Posturálnym vyšetrením získame komplexné informácie o svalovej rovnováhe, stave väziva, funkcii kĺbov, centrálnych riadiacich mechanizmoch a celkovej koordinácii. Vyšetrenie napovie o náchylnosti k preťaženiu, poraneniu a o príčinách nesprávneho posturálneho stereotypu.

Kĺby a svaly


Rozsah pohyblivosti v jednotlivých kĺboch môžeme presne merať, číselne vyhodnotiť a porovnať.

Vzdialenosti


Po označení bodov dokážeme s Body Analyzerom merať vzdialenosti vertikálne aj horizontálne.

Plochy


Meranie plôch je pomerne zložité, Body Analyzer vám pri tom bude veľmi nápomocný.

MOŽNOSTI VYUŽITIA
V MNOHÝCH OBLASTIACH

Fyzioterapeuti
Fyzioterapeuti a rehabilitační pracovníci
Pedagogickí pracovníci
Pedagogickí pracovníci
Tréneri
Tréneri
Lekári
Lekári
Výskumní pracovníci
Výskumní pracovníci

Staňte sa členom odbornej komunity
a využívajte najefektívnejšie diagnostiky a terapie

Meranie je založené na foto-zázname, ktorý je spracovaný softwarom BA do štvorcovej siete a následne číselne vyhodnotený. BA umožní vyhodnotenie osí, vzdialeností, uhlov a plôch. Výhodou BA je, že jednotlivé parametre merania si môže každý terapeut navoliť podľa potreby. BA vizualizuje meranie a numericky ho vyhodnotí. Je kvalitnou pomôckou pri edukácii a motivácii pri terapii. Keďže ide o neinvazívne vyšetrenie, môže sa ľubovoľne opakovať, porovnávanie meraní tak umožní priebežne monitorovať postup fyzioterapie, prevencie a v športe.

CENOVO DOSTUPNÝ
DIAGNOSTICKÝ SOFTWARE

Okrem klasickej kúpy licencie programu - krabicová forma, si teraz môžete program kúpiť aj formou prenájmu na 3, 6 alebo 12 mesiacov.

14 dôvodov, prečo si vybrať diagnostický program Body Analyzer

 1. Jednoduchosť
 2. Rýchlosť
 3. 100% presnosť
 4. Žiadne priestorové náklady pri diagnostikovaní
 5. Vylúčenie chýb ľudského faktora
 6. Diagnostika neškodí zdraviu / Rtg žiarenie /
 7. Vidieť celú os chrbtice a postoja
 8. Vidieť svalový reliéf
 9. Meranie v statike aj dynamike
 10. Možnosť porovnávať merania, súčasne svalového reliéfu aj jednotlivých osí
 11. Porovnávanie a vyhodnocovanie zmien
 12. Určiť pohybové stereotypy
 13. bezpečnosť používania
 14. Prepojenie na internet a aktualizácie


Demoverzie
Ak sa chcete presvedčiť o kvalite našich programov skôr, ako si objednáte plnú licenciu, alebo termínovanú, doporučujeme Vám vyskúšať si najskôr DEMOVERZIU na 21 dní zadarmo . Na demoverzii si overíte funkcie, ovládanie aj výstupy programu. Ponúkame Vám ukážkové verzie .


Použivajte aj vy software
OVERENÝ SKÚSENÝMI ODBORNÍKMI

Tu bude prislúchajúci text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Tu bude prislúchajúci text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
 MUDr. Roman Bednár, PhD.

MUDr. Roman Bednár, PhD.

Tu bude prislúchajúci text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud