Ako funguje Body Analyzer?

Ako to funguje

•označiť základný centrovací bod „C“ - môže to byť ľubovoľný bod, odporúčame zvoliť antropometricky známe body (napr. pri hodnotení postúry z frontálnej roviny dorsálne - krčný stavec C7),

•označiť druhý centrovací bod „D“ na ľubovoľnom mieste, ktorý je pri každom meraní rovnako vzdialený od základného bodu „C“ (napr. konštatne 5 cm),

•označiť ostatné body zvolené na diagnostiku,

•urobiť foto-záznam, skopírovať ho do programu BA a vykonať analýzu podľa určeného postupu,

•uložiť meranie a číselné hodnoty,

•pri kontrolnom alebo opakovanom meraní porovnať výsledky

Stačí jednoduchý fotoaparát

Na prácu s Body Analyzerom stačí obyčajný fotoaparát a statív. Odporúčame fotoaparát s možnosťou sekvencií, aby sme mohli diagnostikovať v statike aj v dynamike.

Vytvorte fotku klienta

Oznacte si vami zvolené antropometrické body, fixkou na tele klienta (napriklad chrbticu, horny uhol lopatiek ...) a odfoťte klienta.

Nahrajte fotku do Body Analyzera

Po vyplnení základnej registrácie klienta, nahrajte vami zvolený fotozáznam a môžete začať diagnostikovať.

Diagnostikujte

Pri praci v rozhraní softwaru Body Analyzer:

• označte základný centrovací bod „C“ - môže to byť ľubovoľný bod, odporúčame zvoliť antropometricky známe body (napr. pri hodnotení postúry z frontálnej roviny z dorsálneho pohľadu - krčný stavec C7),

• označiť druhý centrovací bod „D“ na ľubovoľnom mieste, ktorý je pri každom meraní rovnako vzdialený od základného bodu „C“ (napr. konštatne 5 cm),

• označte ostatné body zvolené na diagnostiku,

• uložite meranie a číselné hodnoty,

• na základe .záznamu vyhodnoťte daný stav

Využite databázu diagnostík

V prípade zakúpenia VIP verzie diagnostiky Body Analyzer, získavate automaticky prístup do databázy najčastejšie používaných diagnostických postupov. Aktuálne sú k dispozícii diagnostické postupy pre tieto oblasti:

• krčná chrbtica
• hrudná chrbtica
• drieková chrbtica
• členkový kĺb
• kolenný kĺb
• stehenny kĺb
• zápästný kĺb
• lakťový kĺb
• ramenný kĺb
• posturálny systém

Archivujte a monitoujte zmeny

Pri kontrolnom alebo opakovanom meraní porovnať výsledky.
Diagnostický software Body Analyzer dokáže číselne vyhodnotiť každé zvolené meranie. Nakoľko namerané hodnoty sú numerické, porovnanie jednotlivých meraní je presnejšie a objektívnejšie a je možnosť vizuálneho porovnávania.

Diagnostika napomáha:
• zistiť poruchy pohybového aparátu
• určiť pohybové a posturálne stereotypy
• vypracovať pohybový program
• vykonať objektívne kontrolné meranie a zhodnotiť rehabilitačný, preventívny a tréningový program

• zlepšiť komunikáciu s klientom (klient má k dispozícii výsledky diagnostiky, čím sa zlepší spolupráca pri terapii)