Body Analyzer

Body Analyzer

Diagnostika BODY- ANALYZÉR predstavuje unikátnu diagnostiku pohybového aparátu. Analyzuje nielen časti pohybového aparátu, ale navyše diagnostikuje aj celú os pohybového aparátu, čo iné diagnostiky neriešia. Určuje jednotlivé osi v sede, v stoji, v statike aj v dynamike, analyzuje svalový reliéf postavy a to všetko v jednom programe. Je to jednoduchá možnosť presného sledovania a porovnávania výsledkov, čím môžeme cielene pripravovať program, dosiahnuť žiadaný cieľ a motivovať klienta k spolupráci. Na základe takejto diagnostiky vieme presne určiť chyby v pohybovom stereotype, pripraviť individuálne cvičenie na odstránenie bolestí chrbta, preventívne cvičenia, cvičenia do fitka alebo rôzne druhy športov. V športe môžeme diagnostiku využiť pri analyzovaní jednotlivých polôh napr. beh, skok, oštep, a iné.

Technicke poziadavky

Odporúčame prehliadač Google Chrome v najnovsej verzii.

Minimálne verzie:
Google Chrome: 41
Firefox: 33
Safari: 8
Opera: 29

OS Android minimalna verzia: 4.4
iOS minimalna verzia: 8.1

Diagnostikovanie v dynamike

Body Analyzer umožňuje diagnostikovanie nielen v statických polohách, ale i pri vykonávaní rôznych pohybov. V športe má nenahraditeľnú úlohu. Umožní trénerom rozanalyzovať konkrétny pohyb a technické prevedenie daného športového výkonu. Na základe analýzy sa odstránia nedostatky v technike a zlepší sa športový výkon.

Jednoznačná vizualizácia a možnosť porovnávania

Diagnostický software Body Analyzer dokáže číselne vyhodnotiť každé zvolené meranie. Namerané hodnoty sú numerické, preto porovnanie jednotlivých meraní je presnejšie a objektívnejšie. Dôležitá je i vizualizácia výsledkov pre klienta, ktorá ho motivuje k pohybovej terapii..