Dostupný a efektívny software
na diagnostiku
a analýzu
kompletného pohybového aparátu.

Diagnostický software Body Analyzer
je univerzálny a zároveň jednoduchý.

Body Analyzer je moderný diagnostický software. Analyzuje nielen časti pohybového aparátu, ale diagnostikuje celú os tela v rôznych polohách a rovinách, v statike aj dynamike. Je to jednoduchá možnosť sledovania a porovnávania výsledkov. Na základe diagnostiky a doplnením niektorých funkčných testov dokážeme zhodnotiť pohybový aparát a pripraviť individuálne fyzioterapeutické cvičenie. Diagnostiku môžeme využiť aj v športe pri analyzovaní jednotlivých polôh a pohybov napr. beh, skok, hod oštepom, atď.

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU
A POSTURÁLNEHO SYSTÉMU

Chrbtica a posturálny systém


Jedným z nosných programov fyzioterapie je nastavenie správneho posturálneho mechanizmu človeka. Posturálnym vyšetrením získame komplexné informácie o svalovej rovnováhe, stave väziva, funkcii kĺbov, centrálnych riadiacich mechanizmoch a celkovej koordinácii. Vyšetrenie napovie o náchylnosti k preťaženiu, poraneniu a o príčinách nesprávneho posturálneho stereotypu.

Kĺby a svaly


Rozsah pohyblivosti v jednotlivých kĺboch môžeme presne merať, číselne vyhodnotiť a porovnať.

Vzdialenosti


Po označení bodov dokážeme s Body Analyzerom merať vzdialenosti vertikálne aj horizontálne.

Plochy


Meranie plôch je pomerne zložité, Body Analyzer vám pri tom bude veľmi nápomocný.

MOŽNOSTI VYUŽITIA
V MNOHÝCH OBLASTIACH

Fyzioterapeuti
Fyzioterapeuti a rehabilitační pracovníci
Pedagogickí pracovníci
Pedagogickí pracovníci
Tréneri
Tréneri
Lekári
Lekári
Výskumní pracovníci
Výskumní pracovníci

Staňte sa členom odbornej komunity
a využívajte najefektívnejšie diagnostiky a terapie

Meranie je založené na foto-zázname, ktorý je spracovaný softwarom BA do štvorcovej siete a následne číselne vyhodnotený. BA umožní vyhodnotenie osí, vzdialeností, uhlov a plôch. Výhodou BA je, že jednotlivé parametre merania si môže každý terapeut navoliť podľa potreby. BA vizualizuje meranie a numericky ho vyhodnotí. Je kvalitnou pomôckou pri edukácii a motivácii pri terapii. Keďže ide o neinvazívne vyšetrenie, môže sa ľubovoľne opakovať, porovnávanie meraní tak umožní priebežne monitorovať postup fyzioterapie, prevencie a v športe.

CENOVO DOSTUPNÝ
DIAGNOSTICKÝ SOFTWARE

Okrem klasickej kúpy licencie programu - krabicová forma, si teraz môžete program kúpiť aj formou prenájmu na 3, 6 alebo 12 mesiacov.

14 dôvodov, prečo si vybrať diagnostický program Body Analyzer

 1. Jednoduchosť
 2. Rýchlosť
 3. 100% presnosť
 4. Žiadne priestorové náklady pri diagnostikovaní
 5. Vylúčenie chýb ľudského faktora
 6. Diagnostika neškodí zdraviu / Rtg žiarenie /
 7. Vidieť celú os chrbtice a postoja
 8. Vidieť svalový reliéf
 9. Meranie v statike aj dynamike
 10. Možnosť porovnávať merania, súčasne svalového reliéfu aj jednotlivých osí
 11. Porovnávanie a vyhodnocovanie zmien
 12. Určiť pohybové stereotypy
 13. bezpečnosť používania
 14. Prepojenie na internet a aktualizácie


 • Online verzia
 • Základné členstvo
 • + návrhy diagnostík

 • Predplatné

 • 49€ s DPH/ 1 mesiac

 • Objednať


Použivajte aj vy software
OVERENÝ SKÚSENÝMI ODBORNÍKMI