Kontakty

Kontaktné údaje

PERUN SK s.r.o.
1.mája 131/20
96001 Zvolen

perun.zvolen@gmail.com
+421 903 218 814

IČO: 50 402 935
DIČ: 2120312106
IČ DPH: SK2120312106
IBAN: SK59 1111 0000 0014 4604 1004
SWIFT: UNCRSKBX


Partneri


Stredné Slovensko

BODY-CENTRUM

J.Švermu 1736/14
960 01 Zvolen
Mgr. Henrieta Jablonská
Tel.: +421 907 492 939
E-mail: bodycentrum55@gmail.com
Web: www.bodycentrum.sk

NATY CENTRUM Časopisu VITALITA

Senická cesta 108
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 905 279 606
Tel.: +421 908 979 605

Relax Centrum ZANJA

Nemocničná 757
99001 Veľký Krtíš (banícka slobodáreň)
Jano Mazán
Tel.: +421 918 543459
E-mail: jnmazn@gmail.com

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Adresa: Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 441 1111

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12
833 03 Bratislava
Tel.: +421 59 37 09 71

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.

Ul. Sládkovičova 311/3
962 37 Kováčová
Tel.: +421-45/5208 234, +421-905 800220, +421-45/5208 218, 0915 889124
E-mail: prijem@marinakovacova.sk


Západné Slovensko

NOE - Centrum

Seberíniho 21
82103 Bratislava
Alexander Fesenko
Tel.: +421 911 396 669
Tel.: +421 243 420 681
E-mail: noe@noe.sk

Východné Slovensko

Škola Zdravia

Mlynárska 18
Košice
Ing. Hanka Orgovánová
Tel.: +421 0905 346 475


Česká republika

Lázeňský léčebný dům PRAHA

nestátní zdravotnické a lázeňské zařízení Leoše Janáčka 379
763 26 Luhačovice
Česká republika
Tel.: +420 577 194 100
Web: www.luhacovicepraha.com