Články

Recenzia - doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

15.01.2017

Odborníci, kteří se zabývají pohybovým aparátem, cítí stále větší potřebu zaznamenávat tvar lidského těla a jeho funkci, v tomto případě pohyb. Kdo má alespoň trochu zkušenosti se sledováním tvaru a pohybu lidského těla, dá mi asi za pravdu, že prostým okem nelze to velké množství informací zaznamenat, natož si ho zapamatovat, nebo písemně popsat. A tak hledáme různá záznamová zařízení. Na jedné straně jsou to fotografie, které pořizujeme pomocí obyčejného fotoaparátu. Nevýhodou je, že obyčejná fotografie je poněkud plochá a často na ní zaniká prostor. Na druhé straně jsou to přístroje pro záznam pohybu, jako jsou videokamery. V obou případech se jedná o záznamy poněkud amatérské, které jsou často pořizované bez dodržení standardních podmínek. Nemůžeme u nich buď vůbec, nebo jen s velkými obtížemi a velkou časovou náročností měřit různé vzdálenosti, úhly apod., porovnávat pohyblivost například toho samého kloubu na obou stranách těla, vyhodnocovat provádění stereotypů pohybu atd. atd. Takové dokumentace, které jsem měl možnost v minulosti vidět, nebyly zdaleka ideální.

Dobrým řešením pro vyhodnocování fotografií a videozáznamů, pořízených jakýmkoli způsobem, třeba i obyčejným mobilním telefonem, je Bodyanalyzér. Měl jsem možnost toto zařízení vyzkoušet. Mohu konstatovat, že je tosystém, který má pro běžné, praktické použití řadu výhod. Zařízení je natolik jednoduché, že ho po krátkém zaškolení ovládne prakticky každý. Lze pomocí něj hodnotit a měřit vzdálenosti, úhly, plochy, různé křivky a tvary. Umožňuje dodržování standardních podmínek záznamu tak, aby bylo možné archivované záznamy a výsledky porovnávat i po delší době. Při hodnocení videozáznamu lze posuzovat provádění nejrůznějších pohybů, ať jsou to pohybové stereotypy pro rehabilitační klinickou praxi, nebo provádění různých pohybových činností a sportovních výkonů. Pohybovou sekvenci lze rozfázovat a tak naprosto přesně posoudit funkčnost jednotlivých kloubů, celých končetin a nakonec celého těla. Měl jsem možnost například porovnat posouzení toho samého videozáznamu servírující tenistky bez použití a s použitím Bodyanalyzéru. Výsledky jsou nesrovnatelné.

Závěrem možno konstatovat, že Bodyanalyzér je dobrou volbou pro ty, kteří si chtějí kvalitně dokumentovat vývoj svého svěřence, ať je jím pacient, cvičenec nebo dokonce výkonnostní sportovec. 

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.