Články

Recenzia MUDr. Roman Bednár, PhD. - meranie plôch

16.01.2017

V rehabilitácii existuje veľa funkčných  testov, často veľmi zložitých, sú však viazané na dobré zručnosti a  medicínske poznatky  fyzioterapeuta. Bohužiaľ sú  zaťažené subjektívnou chybou. Preto sú snahy objektivizovať  funkciu pohybového aparátu pomocou prístrojov, ktoré pracujú s rôznymi  modalitami. Výsledkom je objektívne získaný rozsah pohybu, svalová sila, koordinácia tela a pod. Prístrojová objektivizácia funkcie pohybového aparátu v rehabilitácii je napriek moderným technológiam stále vo vývoji. Dosiahnuť  čo najjednoduchšou metódou objektívnu hodnotu meranej funkcie pohybového aparátu je preto výzvou.

Body analyzér  dokáže cez  fotografický  alebo video záznam v sekvenciách vyhodnotiť rôzne funkčné parametre pohybového aparátu - vzdialenosti, uhly a plochy a  zhodnotiť tak aktuálny zdravotný stav alebo progres terapie.

      Na našom rehabilitačnom pracovisku vo FNsP F.D. Roosevelta v B.Bystrici sme využili Body analyzér  na objektivizáciu dát z plantogramu u pacientov po artroskopických operáciách s distorznými léziami kolena, kde po komplexnej rehabilitácii došlo k ekonomizácii  záťaže plosky nohy, čo malo priamy vplyv na celkovú posturálnu funkciu DK a tela. V našej  štúdii sme vďaka Body analyzéru  objektivizovali výsledky rehabilitácie, preto jeho použitie hodnotím veľmi kladne.

Body analyzér  má široké možnosti využitia, vyžaduje si však odborné vedomosti a zručnosti z oblasti pohybových stereotypov,  funkcie  svalov, kĺboch, chrbtice a pod. , čo ho predurčuje používať hlavne odborníkmi z oblasti  rehabilitácie, neurológie, ortopédie,  reumatológie, športovej medicíny a protetiky.

 

MUDr. Roman Bednár, PhD.